Special Spring Calf & Yearling Auction – Wednesday, October 30, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HANSON, RUSS & AMBER 80 BLK 543 798.30 147.00
HANSON, RUSS & AMBER 24 BLK 473 728.61 154.00
CLINE, JOHNNY, DEANNA, & RJ 52 BLK 505 776.21 153.50
CLINE, JOHNNY, DEANNA, & RJ 21 BLK 559 810.62 145.00
CLINE, JOHNNY, DEANNA, & RJ 11 BLK 433 697.42 161.00
BARNES ANGUS RANCH 109 BLK 490 735.41 150.00
BARNES ANGUS RANCH 51 BLK 572 828.48 144.75
BARNES ANGUS RANCH 48 BLK 417 682.10 163.50
BARNES ANGUS RANCH 13 BLK 348 581.93 167.00
BARNES ANGUS RANCH 21 BLK 517 701.70 135.50
MUNK, RICH & DICK 51 BLK 534 775.04 145.00
MUNK, RICH & DICK 19 BLK 609 871.55 143.00
MUNK, RICH & DICK 18 BLK 435 681.64 156.50
JESPERSEN, MARLAND 53 BLK 560 798.81 142.50
JESPERSEN, MARLAND 15 BLK 621 888.98 143.00
JESPERSEN, MARLAND 15 BLK 498 733.04 147.00
DORSEY, WARREN & DAWN 17 BLK 582 832.76 143.00
WACKER, BEN 21 BLK 536 761.39 142.00
WACKER, BEN 11 BLK 460 686.08 149.00
IRWIN, RICK 14 BLK 457 693.65 151.50
IRWIN, RICK 15 BLK 358 577.45 161.00
METZGER, TOM 11 BLK 581 837.82 144.00
METZGER, TOM 20 BLK 517 750.74 145.00
METZGER, TOM 10 BLK 438 662.14 151.00
WELLS, RON & JORDANNE 18 BLK 548 761.80 139.00
HUNT, JASON & JENNIFER 10 BLK 493 712.39 144.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
STEWART HEREFORD RANCH 71 BLK/BWF 686 1,137.96 165.75
KENNER INC 73 CHARX 708 1,148.20 162.00
KENNER INC 82 CHARX 655 1,100.40 168.00
KENNER INC 76 BLK 650 1,066.97 164.00
DUBS, TROY & TAMMIE 88 BLK 651 1,015.03 155.75
DUBS, TROY & TAMMIE 93 BLK 560 928.13 165.50
DUBS, TROY & TAMMIE 38 BLK 492 835.46 169.50
DUBS, TROY & TAMMIE 13 BLK 394 726.09 184.00
LARSEN, ERNIE & SONS 31 BLK 624 983.10 157.50
LARSEN, ERNIE & SONS 33 BLK 541 901.02 166.25
LARSEN, ERNIE & SONS 29 BLK 465 818.70 176.00
HANSON, RUSS & AMBER 87 BLK 630 990.36 157.00
HANSON, RUSS & AMBER 114 BLK 568 926.88 163.00
HANSON, RUSS & AMBER 52 BLK 488 842.20 172.25
CLINE, JOHNNY, DEANNA, & RJ 44 BLK 531 875.05 164.75
CLINE, JOHNNY, DEANNA, & RJ 23 BLK 601 959.08 159.50
MUNK, RICH & DICK 83 BLK 575 932.48 162.00
MUNK, RICH & DICK 34 BLK 675 1,032.75 153.00
MUNK, RICH & DICK 16 BLK 496 846.11 170.50
JESPERSEN, MARLAND 66 BLK 620 994.28 160.25
JESPERSEN, MARLAND 30 BLK 684 1,012.81 148.00
JESPERSEN, MARLAND 13 BLK 520 839.80 161.50
DORSEY, WARREN & DAWN 16 BLK 690 1,043.32 151.00
DORSEY, WARREN & DAWN 15 BLK 581 895.25 154.00
WACKER, BEN 16 BLK 652 1,001.59 153.50
WACKER, BEN 24 BLK 586 958.07 163.25
WACKER, BEN 13 BLK 483 821.88 170.00
IRWIN, RICK 18 BLK 417 731.11 175.00
IRWIN, RICK 10 BLK 349 646.58 185.00
METZGER, TOM 24 BLK 543 890.73 164.00
METZGER, TOM 13 BLK 605 971.64 160.50
METZGER, TOM 13 BLK 446 745.72 167.00
WELLS, RON & JORDANNE 22 BLK 577 904.50 156.50
THURSTON, BILL & TWILA 17 RED 538 826.19 153.50
THURSTON, BILL & TWILA 11 RED 421 695.25 165.00
FOX, RAYMOND & TOBY HUNT 12 BLK 526 816.33 155.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
JOHNSON, MIKE 14 BLK 749 1,075.74 143.50
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SYBRANT, COLBY 13 BLK 906 1,287.28 142.00
JOHNSTON, JIM 10 RED 1037 1,363.66 131.50
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SYBRANT, KYLE 68 BLK 842 1,272.29 151.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
THURSTON, BILL & TWILA 10 RED 746 1,089.16 146.00
DENT, STEVEN & KAY 66 BLK 755 1,243.10 164.50
NELSON, LARRY & DEB 121 BLK 987 1,429.68 144.75
HIPKE, LLOYD & VENCILLE 118 BLK 991 1,437.83 145.00
HIPKE, LLOYD & VENCILLE 184 BLK 902 1,410.38 156.35
HIPKE, LLOYD & VENCILLE 66 BLK 851 1,320.20 155.00
HIPKE, LOGAN 65 BLK 927 1,351.89 145.75
HIPKE, LOGAN 127 BLK 846 1,285.96 152.00
SYBRANT, KYLE 64 BLK 927 1,432.38 154.50
SYBRANT, KYLE 127 BLK 841 1,382.67 164.25
SYBRANT, ALLEN & SONS 60 BLK 1013 1,474.16 145.50
SYBRANT, ALLEN & SONS 63 BLK 949 1,405.77 148.00

Special Bred Cows & Pairs Auction – Wednesday, October 23, 2019

BRED COW BROKEN MOUTH
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
SYBRANT, KYLE & NOLAN 50 BLK 1449 810.00
SYBRANT, KYLE & NOLAN 22 BLK 1242 700.00
BRED COW SHORT SOLID
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
FORKER, BRADEN 7 BLK/BWF 1357 850.00
BRED COW SLDM
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
FORKER, BRADEN 5 BLK/BWF 1435 975.00
BRED COW YNG
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
FORKER, BRADEN 5 BWF 1025 1,375.00
DEGROFF, SHERYL 5 BLK 1112 910.00
PAIR BROKEN MOUTH
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
SHAW, TIM & PENNI 7 BLK/BWF 1575 1,150.00
PAIR SHORT SOLID
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
SHAW, TIM & PENNI 17 BLK 1573 1,250.00
LEMKE, ROGER 5 BLK 1529 1,060.00
PAIR YNG
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
WICKERSHAM, MIKE 12 BLK 1579 1,795.00
SHAW, TIM & PENNI 10 BLK/BWF 1458 1,500.00
ROBERTS RANCH 23 BLK 1283 1,500.00
ONEILL CATTLE CO 14 BLK 1400 1,610.00

Special Spring Calf & Yearling Auction – Wednesday, October 16, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HIGGINS, JOE 10 BLK 478 714.61 149.50
KOPECKY, RAY 19 BLK 614 884.46 144.00
KOPECKY, RAY 10 BLK 516 730.14 141.50
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 33 BLK 476 757.42 159.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 16 BLK 561 825.96 147.00
ASMUS FARMS 102 BLK 488 735.09 150.50
ASMUS FARMS 40 BLK 615 861.88 140.00
ASMUS FARMS 31 BLK 726 951.23 131.00
ASMUS FARMS 39 BLK 400 661.48 165.00
BAKER, DON & JEANINE 19 BLK 603 857.23 142.00
BAKER, DON & JEANINE 11 BLK 591 822.00 139.00
MELTON, JOHN & BROCK 25 BLK/BWF 533 767.52 144.00
STARKEL, BRADY 12 BLK 467 741.65 158.50
HISEL, STEVE 10 RED 470 686.20 146.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIELS, GENE 14 BLK 620 930.54 150.00
KOPECKY, RAY 17 BLK 567 880.31 155.00
PADDOCK RANCH 79 BLK 567 919.09 162.00
PADDOCK RANCH 91 BLK 505 858.69 170.00
PADDOCK RANCH 19 BLK 445 762.30 171.00
BARNES ANGUS RANCH 84 BLK 594 935.36 157.25
BARNES ANGUS RANCH 92 BLK 532 884.49 166.00
BARNES ANGUS RANCH 97 BLK 470 823.13 175.00
BARNES ANGUS RANCH 26 BLK 421 738.03 175.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 82 BLK 578 925.56 160.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 27 BLK 669 1,057.43 158.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 24 BLK 494 885.68 179.00
ASMUS FARMS 92 BLK 513 862.64 168.00
ASMUS FARMS 41 BLK 617 993.88 161.00
ASMUS FARMS 29 BLK 767 1,112.75 145.00
ASMUS FARMS 57 BLK 400 729.60 182.00
ASMUS FARMS 11 BLK 530 689.00 130.00
BAKER, DON & JEANINE 45 BWF 633 993.98 157.00
BAKER, DON & JEANINE 13 BLK 536 906.10 169.00
MELTON, JOHN & BROCK 31 BLK/BWF 539 857.57 159.00
STARKEL, BRADY 12 BLK 514 828.48 161.00
HISEL, STEVE 11 RED 512 814.51 159.00
FORKER, BRADEN 12 BLK 517 822.16 159.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIELS, GENE 10 BLK 693 943.16 136.00
DANIELS, GENE 13 BLK/BWF 628 857.85 136.50
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 141 RED 675 1,002.48 148.50
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 100 RED 737 1,091.80 148.00
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 54 RED 626 926.64 148.00
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
PASS RANCH 20 BLK 929 1,264.12 136.00
PASS RANCH 11 BLK 841 1,152.67 137.00
KOPECKY, RAY 71 BLK 784 1,184.39 151.00
KOPECKY, RAY 41 BLK 865 1,221.03 141.10
DENT, STEVE & ERIN 138 BLK 787 1,134.57 144.00
DENT, STEVE & ERIN 133 BLK 724 1,072.78 148.00
DENT, STEVE & ERIN 67 BLK 665 1,003.28 150.75
TWIN CREEK RANCH 60 BLK 901 1,279.42 142.00
TWIN CREEK RANCH 16 BLK 963 1,332.92 138.35
MURPHY, JEROME & TERRY 31 BLK 915 1,286.93 140.50
DUNN & KENNEDY 24 BLK 823 1,165.61 141.50
KALKOWSKI, TIM & CHRIS 16 BLK 974 1,271.97 130.50
KARTAK, LYNN & BEN 17 BLK/BWF 1113 1,369.06 123.00
BILLINGS, COBY 15 BLK 863 1,140.04 132.00
LEMMER, MARK 10 BLK 993 1,346.19 135.50
KNOX, PAUL 10 BLK 985 1,344.53 136.50
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SYBRANT, KYLE 68 BLK 888 1,266.41 142.60
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 14 BLK 845 1,149.20 136.00
SCHAAF, JOHN & LINDA 126 BLK 857 1,204.23 140.50
SCHAAF, JOHN & LINDA 59 BLK 948 1,282.81 135.25
SCHAAF, JOHN & LINDA 49 BLK 793 1,143.04 144.00
FREDERICKSON, JEFF 58 BLK 943 1,301.14 137.85
FREDERICKSON, JEFF 61 BLK 900 1,266.98 140.75
FREDERICKSON, JEFF 61 BLK 891 1,243.72 139.50
FREDERICKSON, JEFF 34 BLK 828 1,184.38 143.00
LEONARD, JOE & CHRISTI 60 BLK 907 1,267.88 139.75
LEONARD, JOE & CHRISTI 61 BLK 847 1,168.93 138.00
TWIN CREEK RANCH 15 BLK 817 1,189.71 145.50
TWIN CREEK RANCH 14 BLK 865 1,216.33 140.50
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
MILLER, DOUG & JUSTIN 35 BLK/BWF 726 1,085.80 149.50
MILLER, DOUG & JUSTIN 20 CHARX 728 1,100.41 151.00
MILLER, DOUG & JUSTIN 13 BLK/BWF 668 992.67 148.50
MILLER, DOUG & JUSTIN 10 RED 628 957.70 152.50
DANIELS, GENE 10 BLK 766 1,103.76 144.00
SCHOETTGER, KEVIN & ROD 50 BLK 899 1,295.28 144.00
SCHOETTGER, KEVIN & ROD 22 BLK 796 1,131.48 142.00
DAVIS, DOUG 86 BLK 864 1,331.65 154.00
PASS RANCH 103 BLK 901 1,380.80 153.10
PASS RANCH 52 BLK 948 1,427.72 150.50
PASS RANCH 30 BLK 824 1,278.49 155.00
SYBRANT, KYLE 62 BLK 908 1,400.81 154.25
SYBRANT, KYLE 60 BLK 949 1,432.00 150.75
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 177 BLK 973 1,492.03 153.30
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 60 BLK 962 1,475.00 153.30
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 120 BLK 963 1,455.14 151.00
THREE BAR CATTLE CO 84 RED 664 1,027.24 154.50
THREE BAR CATTLE CO 39 RED 755 1,144.21 151.50
THREE BAR CATTLE CO 13 RED 606 925.56 152.50
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 55 BLK 895 1,322.50 147.75
KOPECKY, RAY 61 BLK 870 1,335.02 153.35
KOPECKY, RAY 20 BLK 991 1,368.62 138.00
KOPECKY, RAY 31 BLK 733 1,118.42 152.50

Special Fall Calf & Yearling Auction – Wednesday, October 9, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KEYS, KERRY 10 BLK 603 902.23 149.50
KAUP, KENT 24 BLK 610 915.31 150.00
KAUP, STEVE 43 BLK 784 1,090.34 139.00
HEIFER CALF GUAR.OPEN
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KAUP, KENT 71 BLK 744 1,076.02 144.50
KAUP, KENT 82 BLK 661 984.56 148.75
SMITH ANGUS 19 BLK 716 988.52 138.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KEYS, KERRY 11 BLK 673 1,027.30 152.50
KAUP, KENT 74 BLK 749 1,171.45 156.25
KAUP, KENT 81 BLK 667 1,044.88 156.50
KAUP, KENT 18 BLK 573 921.09 160.50
SMITH ANGUS 17 BLK 681 1,033.69 151.75
SMITH ANGUS 14 BLK 775 1,186.84 153.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
CROSS T RANCH/KEN SMITH 23 BLK 854 1,140.84 133.50
YRLG HFR G.O
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BECK, DAN 13 BLK 882 1,180.09 133.75
FRANK, TOM & DEB 128 BLK 853 1,211.71 142.00
FRANK, TOM & DEB 63 BLK 937 1,256.09 134.00
FRANK, TOM & DEB 32 BLK 783 1,108.56 141.50
FRANK, TOM & DEB 32 BLK 781 1,105.25 141.50
GRAFF RANCH 63 BLK 828 1,129.25 136.25
GRAFF RANCH 57 BLK 909 1,186.75 130.50
GRAFF RANCH 19 BLK 771 1,048.99 136.00
KAUP, KENT 61 BLK 875 1,168.89 133.50
SMITH ANGUS 50 BLK 951 1,253.86 131.75
SMITH ANGUS 16 BLK 1034 1,235.71 119.50
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
CROSS T RANCH/KEN SMITH 37 BLK 775 1,019.48 131.50
CROSS T RANCH/KEN SMITH 12 BLK 618 934.31 151.00
BECK, KEN 30 BLK 886 1,179.49 133.00
BECK, KEN 11 BLK 960 1,200.00 125.00
SALZMAN, STEVE 63 BLK 888 1,175.56 132.25
SALZMAN, STEVE 41 BLK 961 1,230.67 128.00
SALZMAN, STEVE 18 BLK 780 1,054.95 135.25
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 63 BLK/BWF 804 1,126.00 140.00
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 32 BLK/BWF 865 1,172.92 135.50
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 10 BLK 737 1,036.19 140.50
WELKE, RYAN & ANGIE 59 BLK 839 1,184.16 141.00
WELKE, RYAN & ANGIE 22 BLK 948 1,256.64 132.50
ALBERTS, BOB & JD 37 BLK 927 1,247.21 134.50
HEIM, JAKE 13 HERF 873 1,161.70 133.00
ADO RANCH 10 BLK 926 1,204.45 130.00
SCHUMACHER, PAT 11 BLK 851 1,123.80 132.00
BESTOL & MASEK 32 BLK 907 1,206.98 133.00
BESTOL & MASEK 12 BLK 960 1,229.33 128.00
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KUCHERA, CLAY & HILARY 126 BLK 955 1,291.22 135.10
KUCHERA, CLAY & HILARY 73 BLK 869 1,213.55 139.50
FRIZZELL RANCH 67 BLK 929 1,250.65 134.50
FRIZZELL RANCH 130 BLK 904 1,235.18 136.60
FRIZZELL RANCH 61 BLK 837 1,196.98 143.00
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 160 BLK 750 1,121.34 149.50
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 47 BLK 672 958.84 142.50
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
WADAS, DOUG 12 BLK 846 1,240.37 146.50
CROSS T RANCH/KEN SMITH 44 BLK/BWF 866 1,266.72 146.25
CROSS T RANCH/KEN SMITH 15 BLK 961 1,341.53 139.50
SYBRANT, ALLEN & SONS 160 BLK 1000 1,412.15 141.10
SYBRANT, ALLEN & SONS 254 BLK 917 1,384.98 151.00
SYBRANT, ALLEN & SONS 68 BLK 841 1,268.74 150.75
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 106 BLK 1009 1,413.93 140.00
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 151 BLK 1016 1,405.34 138.25
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 53 BLK 1062 1,434.82 135.00
HALL RANCH 114 BLK 951 1,414.69 148.75
HALL RANCH 130 BLK 877 1,346.61 153.50
HALL RANCH 65 BLK 830 1,265.87 152.50
BECK, KEN 55 BLK 946 1,358.68 143.50
BECK, KEN 55 BLK 963 1,345.79 139.75
BECK, KEN 61 BLK 863 1,285.92 149.00