Special Fall Calf & Yearling Auction – Wednesday, May 8, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
A & K RANCH 10 BLK 480 811.20 169.00
A & K RANCH 17 BLK 568 924.34 162.50
COBURN, JOEL 15 BLK/BWF 403 689.13 171.00
KEPLER RANCH 13 BLK 511 860.03 168.00
PREWITT, TOM 13 BLK 502 793.65 158.00
RICHEY RANCH 43 BLK 567 934.21 164.50
RICHEY RANCH 20 BLK 498 815.46 163.50
RICHEY RANCH 15 BLK 659 936.73 142.00
VANDEWALLE, ACE 12 BLK 415 713.80 172.00
VANDEWALLE, ACE 23 BLK 502 816.74 162.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
A & K RANCH 16 BLK 600 1,051.64 175.00
A & K RANCH 14 BLK 518 897.13 173.00
DAVIS, MIKE & JAY T 10 BLK 629 1,026.09 163.00
GANSER, LUKE 52 BLK/BWF 586 1,119.55 191.00
KEPLER RANCH 21 BLK 518 929.98 179.50
KEPLER RANCH 18 BLK 606 1,079.37 178.00
PREWITT, TOM 10 BLK 567 938.39 165.50
RICHEY RANCH 40 BLK 597 1,099.63 184.00
RICHEY RANCH 26 BLK 512 940.44 183.50
RICHEY RANCH 25 BLK 681 1,093.33 160.50
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BLOOMQUIST, TONY 13 CHARX 682 975.70 143.00
COX CATTLE CO 82 BLK 637 1,026.08 161.00
COX CATTLE CO 70 BLK 586 941.79 160.50
COX CATTLE CO 60 BLK 694 1,073.97 154.75
DEGROFF, DON 13 BLK 521 875.54 168.00
DEGROFF, DON 18 BLK 623 985.74 158.00
DEGROFF, DON 19 BLK 713 956.34 134.00
DEGROFF, SHERYL 15 BLK 520 897.58 172.50
SCHWINDT, RYAN 31 BLK/BWF 652 936.45 143.50
SCHWINDT, RYAN 17 BLK/BWF 729 999.70 137.00
STEC, JO 10 BLK 567 952.56 168.00
VOSS, RANDY 18 BLK 646 966.35 149.50
WILKINS, CHET & BRAD 14 BLK 618 992.23 160.50
WILKINS, CHET & BRAD 45 BLK 712 1,030.78 144.75
WILKINS, CHET & BRAD 19 BLK 794 1,042.40 131.25
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DEGROFF, DON 16 BLK 557 984.54 176.50
DEGROFF, DON 31 BLK 654 1,138.02 174.00
DEGROFF, DON 24 BLK 740 1,089.65 147.25
DEGROFF, SHERYL 24 BLK 588 1,065.64 181.00
DEGROFF, SHERYL 12 BLK 496 890.77 179.50
DEGROFF, SHERYL 13 BLK 666 1,112.48 167.00
GANSER, JANICE 15 BLK 594 1,106.08 186.00
GANSER, LUKE 78 BLK 658 1,194.41 181.50
GANSER, LUKE 38 BLK 748 1,156.11 154.50
MAY RANCH 14 RED 618 1,005.76 162.50
SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL 29 BLK/BWF 447 892.93 199.50
SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL 62 BLK 528 1,002.00 189.75
SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL 27 BLK/BWF 604 1,106.81 183.00
STEC, JO 11 BLK 567 1,001.24 176.50
VOSS, RANDY 14 BLK 747 1,102.04 147.50
WILKINS, CHET & BRAD 39 BLK 707 1,159.77 164.00

Special Bred Cows & Pairs Auction – Wednesday, May 1, 2019

BRED COW
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
DICKE, DALE 5 BLK 1500 1,150.00
BRED COW SLDM
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
DICKE, DALE 8 BLK 1489 1,260.00
PHILLIPS, IVAN 6 BLK 1311 1,100.00
SLAYMAKER, JIM 6 BLK 1329 1,125.00
BRED COW YNG
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
PHILLIPS, IVAN 5 BLK 1225 1,260.00
PAIR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BENSON, DAVID 7 BLK 912 1,875.00
SCHAAF, COLBY 10 BLK 1148 2,100.00
SCHAAF, COLBY 12 BWF 1144 2,075.00
PAIR BROKEN MOUTH
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
OPPLIGER FARMS 24 BLK 1402 1,300.00
OPPLIGER FARMS 21 BLK 1296 1,125.00
PAIR SHORT SOLID
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BLOOMQUIST, TONY 5 BLK 1271 1,080.00
MARTEN, ADAM 5 BLK 1440 1,410.00
OPPLIGER FARMS 19 BLK 1469 1,420.00
PAIR SLDM
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BLOOMQUIST, TONY 6 BLK 1126 1,060.00
DICKE, DALE 11 BLK 1408 1,710.00
DICKE, DALE 5 BLK 1633 1,675.00
OPPLIGER FARMS 22 BLK 1546 1,700.00
OPPLIGER FARMS 19 BLK 1363 1,625.00
OPPLIGER FARMS 22 BLK 1325 1,600.00
OPPLIGER FARMS 10 BLK 1341 1,575.00
OPPLIGER FARMS 21 BWF 1389 1,550.00

Special Fall Calf & Yearling Auction – Wednesday, April 24, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
AMMON, KEITH & KURT 15 BLK 459 811.28 176.75
AMMON, KEITH & KURT 26 BLK/BWF 540 886.86 164.00
BURDICK RANCH 32 BLK 431 729.34 169.00
BURDICK RANCH 74 BLK 521 860.01 165.00
BURDICK RANCH 14 BLK 613 960.24 156.50
DEKAY RANCH 22 BLK 457 792.97 173.50
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 21 CHARX 449 797.90 177.50
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 44 CHARX 556 913.18 164.00
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 18 CHARX 672 972.16 144.50
FISCHER BROTHERS 14 BLK 318 577.56 181.50
FISCHER BROTHERS 19 BLK 382 666.77 174.50
FISCHER BROTHERS 54 BLK 452 787.99 174.00
FISCHER BROTHERS 44 BLK 545 863.90 158.25
FOCKEN, CLINT & CINDY 10 BLK 570 893.48 156.75
GOTSCHALL, CURT & MEGAN 22 BLK 634 945.13 149.00
HERRINGTON RANCH 27 BLK 406 717.44 176.50
HERRINGTON RANCH 68 BLK 466 805.42 172.50
HERRINGTON RANCH 31 BLK 568 920.53 162.00
HOCKENBARY, JOHN 13 BLK 497 821.19 165.00
MAGNUSON, BOB 11 BLK 558 900.80 161.25
RAVEN CATTLE CO 17 BLK 453 773.27 170.50
STEC BROTHERS 21 BLK 559 912.41 163.00
VROOMAN RANCH 38 BLK 515 852.56 165.25
VROOMAN RANCH 18 BLK 601 916.69 152.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
AMMON, KEITH & KURT 20 BLK/BWF 509 1,019.00 200.00
BURDICK RANCH 28 BLK 450 949.50 210.75
BURDICK RANCH 67 BLK 538 1,055.18 196.00
BURDICK RANCH 21 BLK 642 1,204.02 187.50
DEKAY RANCH 22 BLK 473 899.91 190.00
DEKAY RANCH 19 BLK 560 977.66 174.50
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 15 CHARX 444 904.22 203.50
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 29 CHARX 534 1,040.57 194.75
DOUGHERTY, TRAVIS & ANDREA 28 CHARX 641 1,167.08 182.00
FISCHER BROTHERS 17 BLK 370 781.94 211.00
FISCHER BROTHERS 61 BLK 455 959.33 210.50
FISCHER BROTHERS 46 BLK 558 1,091.40 195.50
FOCKEN, CLINT & CINDY 11 BLK 564 975.88 173.00
GOTSCHALL, CURT & MEGAN 15 BLK 505 1,010.67 200.00
HERRINGTON RANCH 51 BLK 421 900.89 213.75
HERRINGTON RANCH 63 BLK 500 1,026.25 205.25
HERRINGTON RANCH 31 BLK 646 1,170.95 181.00
MAGNUSON, BOB 15 BLK 528 1,043.46 197.50
RAVEN CATTLE CO 15 BLK 514 1,056.96 205.50
RAVEN CATTLE CO 10 BLK 595 1,088.85 183.00
SHERMAN, DAVE 11 BLK 457 944.27 206.50
SHERMAN, DAVE 12 BLK 544 1,028.48 189.00
STEC BROTHERS 17 BLK 575 1,056.74 183.50
STEC BROTHERS 10 BLK 661 1,106.36 167.25
VROOMAN RANCH 23 BLK 466 989.95 212.00
VROOMAN RANCH 50 BLK 549 1,091.15 198.50
VROOMAN RANCH 14 BLK 621 1,085.02 174.50
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
AL RANCH 63 BLK 832 1,102.80 132.50
AMMON, KEITH & KURT 34 BLK/BWF 619 983.32 158.75
AMMON, KEITH & KURT 12 BLK/BWF 727 1,047.00 144.00
BADER, GARY 14 BLK/BWF 773 1,071.89 138.50
BOETTCHER BROTHERS 21 BLK 565 897.03 158.50
BURKE, MIKE 23 BWF 576 909.12 157.75
BURKE, MIKE 13 BWF 688 1,029.25 149.50
DUNN & KENNEDY 27 BLK 643 1,003.89 156.00
DUNN & KENNEDY 29 BLK 724 1,032.63 142.50
FERNAU & STRAND 21 BLK 678 997.50 147.00
FERNAU & STRAND 70 BLK 769 1,092.49 142.00
FERNAU & STRAND 38 BLK 844 1,127.37 133.50
KACZOR RANCH 71 BLK 688 1,030.85 149.75
KACZOR RANCH 24 RED 663 985.05 148.50
KACZOR RANCH 100 BLK 756 1,066.45 141.00
KACZOR RANCH 24 BLK 746 1,037.87 139.00
KACZOR RANCH 15 RED 754 1,048.06 139.00
KACZOR RANCH 25 BLK 815 1,060.28 130.00
RIHA, PAT 22 BLK/BWF 734 1,072.44 146.00
STAGEMEYER, BRENT & CARLA 13 BLK 756 1,035.93 137.00
STAGEMEYER, BRENT & CARLA 16 BLK 891 1,146.06 128.50
STEVENS, JEREMY & BRIAN 12 BLK 625 932.49 149.00
STEVENS, JEREMY & BRIAN 81 BLK 699 1,034.16 147.75
STEVENS, JEREMY & BRIAN 113 BLK 780 1,047.74 134.25
STEVENS, JEREMY & BRIAN 27 BLK 893 1,121.60 125.50
STRACKE, MIKE 63 BLK 669 1,034.29 154.50
STRACKE, MIKE 132 BLK 754 1,101.08 146.00
STRACKE, MIKE 35 BLK 813 1,121.94 138.00
YRLG HFR BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HANSON, RUSS & AMBER 20 BLK 733 1,070.55 146.00
KELLER, JIM 13 BLK 717 1,033.48 144.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BADER, GARY 12 BLK/BWF 845 1,212.58 143.50
BURKE, MIKE 14 BLK/BWF 706 1,159.13 164.00
COX CATTLE CO 22 BLK 547 1,040.68 190.00
COX CATTLE CO 41 BLK 628 1,160.32 184.75
COX CATTLE CO 24 BLK 740 1,219.49 164.75
DUNN & KENNEDY 14 BLK 691 1,112.63 161.00
FERNAU & STRAND 140 BLK 862 1,336.71 155.00
FERNAU & STRAND 65 BLK 915 1,311.84 143.25
KAUP, KENT 33 BLK 688 1,188.42 172.50
KAUP, KENT 66 BLK 806 1,237.65 153.50
MONAHAN CATTLE CO 78 RWF 556 1,144.08 205.50
MONAHAN CATTLE CO 28 HERF 454 913.83 201.00
MONAHAN CATTLE CO 207 HERF 530 1,022.16 192.50
MONAHAN CATTLE CO 86 RWF 616 1,183.81 192.00
MONAHAN CATTLE CO 280 HERF 590 1,099.44 186.25
MUNDORF, JOE & KATIE 36 BLK 528 1,039.77 196.75
MUNDORF, JOE & KATIE 56 BLK 569 1,101.74 193.50
MUNDORF, JOE & KATIE 76 RED 601 1,144.25 190.25
MUNDORF, JOE & KATIE 27 BLK 674 1,200.18 178.00
SCHWINDT, RYAN 28 BLK 642 1,088.74 169.50
SCHWINDT, RYAN 153 BLK 757 1,206.40 159.25
SCHWINDT, RYAN 138 BLK 842 1,247.60 148.00
SCHWINDT, RYAN 70 BLK 840 1,244.05 148.00
SCHWINDT, RYAN 73 BLK 831 1,221.81 147.00
SCHWINDT, RYAN 66 BLK 947 1,292.72 136.50
SHINN, RANDALL 29 RED 454 904.42 199.00
SHINN, RANDALL 59 RED 567 1,060.36 186.75
SHINN, RANDALL 22 BLK 613 1,137.45 185.50
WYCKOFF, DENNIS 87 BLK 722 1,155.68 160.00
WYCKOFF, DENNIS 73 RED 776 1,207.26 155.50
WYCKOFF, DENNIS 120 BLK 781 1,204.95 154.25
WYCKOFF, DENNIS 25 RED 746 1,151.32 154.25
WYCKOFF, DENNIS 65 RED 830 1,255.84 151.25
WYCKOFF, DENNIS 62 BLK 875 1,251.60 143.00

Special Back to Grass Feeder Cattle Auction – Wednesday, April 17, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
FRICKEL, ROD 14 BLK/BWF 601 1,008.30 167.75
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 42 BLK 425 884.00 208.00
CRONK BROTHERS 20 BLK 625 1,182.20 189.00
CRONK BROTHERS 70 BLK 731 1,230.03 168.25
CRONK BROTHERS 38 BLK 829 1,294.18 156.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BEEL BROTHERS 13 BLK 661 1,017.71 153.75
BEEL BROTHERS 73 BLK 754 1,079.36 143.00
BEEL BROTHERS 12 BLK 829 1,131.81 136.50
CC ANGUS RANCH (TRAVIS & WALLY COLLIER) 56 BLK 738 1,092.95 148.00
CC ANGUS RANCH (TRAVIS & WALLY COLLIER) 12 BLK 805 1,079.82 134.00
CONNELL, DON 31 BLK 582 945.76 162.25
CONNELL, DON 15 BLK 654 1,015.85 155.25
CRONK BROTHERS 18 BLK 589 962.72 163.25
CRONK BROTHERS 46 BLK 677 1,048.77 154.75
CRONK BROTHERS 26 BLK 751 1,082.49 144.00
PASS RANCH 83 BLK 638 1,033.97 162.00
PASS RANCH 12 BLK 516 831.16 161.00
PASS RANCH 53 BLK 712 1,043.88 146.50
JOHNSON, JIMM & JAKE 27 BLK 631 1,005.34 159.25
JOHNSON, JIMM & JAKE 75 BLK 694 1,027.91 148.00
JOHNSON, JIMM & JAKE 50 BLK 775 1,101.21 142.00
KOENIG RANCH (DWAINE & JASON KOENIG) 33 BLK 655 1,041.69 159.00
KOENIG RANCH (DWAINE & JASON KOENIG) 12 BLK 739 1,042.23 141.00
KREITMAN, STEVE 31 BLK 582 969.08 166.25
KREITMAN, STEVE 20 BLK 520 858.83 165.00
MCGINN RANCH (BUTCH & MATT MCGINN) 22 BLK 469 795.11 169.50
MCGINN RANCH (BUTCH & MATT MCGINN) 42 BLK 556 933.01 167.75
MCGINN RANCH (BUTCH & MATT MCGINN) 10 BLK 641 1,007.97 157.25
MILLER, CLARK 22 BLK 526 896.91 170.25
MILLER, CLARK 57 BLK 594 990.38 166.50
MILLER, CLARK 21 BLK 707 1,018.97 144.00
MORRIS, LEON 41 BLK 656 1,005.66 153.25
RAMM ANGUS RANCH 56 BLK 660 1,055.78 159.75
SCHUMACHER, PAT & FAMILY 27 BLK 494 837.77 169.50
SCHUMACHER, PAT & FAMILY 71 BLK 562 945.64 168.25
SCHUMACHER, PAT & FAMILY 47 BLK 623 1,024.64 164.25
VAN EPPS, VERNON & JEAN 15 BLK 685 1,028.00 150.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BECK, BOB 17 BLK 599 1,114.91 186.00
BECK, BOB 49 BLK 711 1,195.03 168.00
BECK, BOB 14 BLK 846 1,218.34 144.00
BECK, DAN & KEN 30 BLK 775 1,132.23 146.00
BECK, DAN & KEN 39 BLK 915 1,282.26 140.00
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 114 BLK 484 1,022.70 211.00
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 11 RED 545 1,133.60 208.00
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 83 BLK 549 1,137.75 207.00
GARWOOD, ROSS 10 BLK 584 1,099.38 188.25
GARWOOD, ROSS 39 BLK 649 1,163.27 179.00
GARWOOD, ROSS 17 BLK 745 1,193.41 160.00
JOHNSTON, JIM 45 RED 764 1,203.30 157.50
JOHNSTON, JIM 71 RED 824 1,266.16 153.50
JOHNSTON, JIM 17 RED 906 1,327.98 146.50
JOHNSTON, JIM 10 RED 903 1,246.83 138.00
KACZOR RANCH 56 BLK 733 1,187.52 162.00
KACZOR RANCH 138 BLK 807 1,300.02 161.00
KACZOR RANCH 23 CHARX 743 1,174.35 158.00
KACZOR RANCH 65 BLK 890 1,336.15 150.00
KOENIG RANCH (DWAINE & JASON KOENIG) 13 BLK 592 1,126.12 190.00
KOENIG RANCH (DWAINE & JASON KOENIG) 32 BLK 677 1,135.60 167.50
KOENIG RANCH (DWAINE & JASON KOENIG) 22 BLK 790 1,216.95 154.00
KREITMAN, STEVE 22 BLK 523 1,031.56 197.00
KREITMAN, STEVE 37 BLK 608 1,160.48 190.75
KREITMAN, STEVE 10 BLK 715 1,180.58 165.00
MILLER, CLARK 33 BLK 612 1,163.32 190.00
MILLER, CLARK 31 BLK 717 1,198.63 167.00
MONAHAN CATTLE CO 79 RWF 587 1,123.17 191.25
MONAHAN CATTLE CO 86 HERF 559 1,034.71 185.00
MONAHAN CATTLE CO 75 RWF 618 1,132.61 183.25
MONAHAN CATTLE CO 90 HERF 600 1,093.11 182.00
MONAHAN CATTLE CO 150 HERF 606 1,095.83 180.75
PALMER, BRUCE & JULIE 39 BLK 608 1,168.98 192.00
PALMER, BRUCE & JULIE 90 BLK 685 1,208.68 176.25
PALMER, BRUCE & JULIE 75 BLK 791 1,304.60 164.75
SCHUMACHER, PAT & FAMILY 19 BLK 458 917.89 200.00
SHOVEL DOT RANCH 68 BLK 865 1,340.86 155.00
SHOVEL DOT RANCH 61 BLK 900 1,328.71 147.50
SMITH, CLARK 12 BLK 627 1,044.79 166.50
SMITH, CLARK 13 BLK 805 1,026.87 127.50
SOUKUP, GARY 12 BLK 585 1,001.06 171.00