Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 27, 2021

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SHOEMAKER, TERRY 14 BLK 480 778.18 162.00
PASS RANCH 90 BLK 492 833.27 169.25
HERRINGTON RANCH 94 BLK 538 873.65 162.25
CHURCHILL RANCH 83 BLK 541 877.14 162.00
DAVIS, MIKE & JAY T 32 BLK 531 826.09 155.50
DAVIS, MIKE & JAY T 17 BLK 590 850.02 144.00
DAVIS, LEE 10 BLK 664 896.40 135.00
HIGGINS, JOE & JOHN 28 BLK 548 844.80 154.00
HIGGINS, JOE & JOHN 35 BLK 482 822.06 170.25
HIGGINS, JOE & JOHN 20 BLK 386 695.77 180.25
HIGGINS, SHAUN & THOMAS 21 BLK 581 837.26 144.00
HIGGINS, SHAUN & THOMAS 20 BLK 508 793.26 156.00
C+ CATTLE COMPANY 47 BLK 449 769.17 171.25
C+ CATTLE COMPANY 17 BLK 590 829.78 140.50
C+ CATTLE COMPANY 36 BLK 359 651.64 181.50
COX CATTLE CO 70 BLK 486 778.97 160.00
COX CATTLE CO 55 BLK 586 856.49 146.00
COX CATTLE CO 19 BLK 406 666.79 164.00
NACHTMAN, GARY 18 BLK/BWF 591 846.48 143.00
LUDEMANN, GARY 18 BLK 453 761.60 168.00
THIEDE, KAYE & RICHARD 29 BLK 565 824.90 146.00
THIEDE, KAYE & RICHARD 31 BLK 488 782.19 160.00
THIEDE, KAYE & RICHARD 11 BLK 409 708.51 173.00
STEC, JO 19 BLK 553 830.13 150.00
PAULSON, DONN 21 BLK 653 973.11 149.00
BECKER, DALE 16 BLK 578 853.20 147.50
BECKER, DALE 14 BLK 490 791.93 161.50
HEIFER CALF BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
LUDEMANN, GARY & CHAD 72 BLK 627 969.17 154.50
LUDEMANN, GARY & CHAD 70 BLK 538 870.25 161.50
VAN EPPS, VERNON & JEAN 77 BLK 664 1,091.30 164.25
VAN EPPS, VERNON & JEAN 37 BLK 576 885.53 153.50
FOCKEN, CLINT & CINDY 44 BLK 623 985.88 158.00
FOCKEN, CLINT & CINDY 30 BLK 551 840.78 152.50
LINSE, DD 37 BLK 611 923.14 151.00
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 54 BLK 658 1,067.40 162.00
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 21 BWF 652 1,070.30 164.00
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 43 BLK/BWF 563 851.39 151.00
HUFFMAN, BOB 38 BLK 640 1,108.79 173.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SHOEMAKER, TERRY 14 BLK 610 943.55 154.50
SHOEMAKER, TERRY 10 BLK 547 918.96 168.00
KEYES ANGUS 90 CHARX 533 930.18 174.50
KEYES ANGUS 27 CHARX 603 947.23 157.00
DAVIS, MIKE & JAY T 33 BLK 682 987.37 144.75
DAVIS, MIKE & JAY T 26 BLK 580 1,001.16 172.50
DAVIS, LEE 11 BLK 683 994.03 145.50
HIGGINS, JOE & JOHN 40 BLK 632 998.16 157.75
HIGGINS, JOE & JOHN 48 BLK 533 969.71 181.75
HIGGINS, JOE & JOHN 37 BLK 450 908.15 201.75
HIGGINS, JOE & JOHN 14 BLK 366 755.58 206.00
HIGGINS, SHAUN & THOMAS 16 BLK 602 951.95 158.00
HIGGINS, SHAUN & THOMAS 25 BLK 509 921.65 181.00
C+ CATTLE COMPANY 20 BLK 581 953.25 164.00
C+ CATTLE COMPANY 40 BLK 468 889.20 190.00
C+ CATTLE COMPANY 44 BLK 369 755.26 204.50
COX CATTLE CO 44 BLK 618 993.46 160.50
COX CATTLE CO 51 BLK 511 950.60 185.75
COX CATTLE CO 34 BLK 427 828.49 194.00
NACHTMAN, GARY 22 BLK/BWF 719 1,059.87 147.25
NACHTMAN, GARY 15 BLK/BWF 605 953.40 157.50
NACHTMAN, GARY 14 BLK/BWF 521 937.93 180.00
MURPHY, DENNIS & KRISTI 45 BLK/BWF 556 964.66 173.50
MURPHY, DENNIS & KRISTI 38 BLK/BWF 633 972.50 153.50
MURPHY, DENNIS & KRISTI 18 BLK/BWF 486 905.72 186.00
FOCKEN, CLINT & CINDY 25 BLK 634 973.50 153.50
LINSE, DD 59 BLK 649 1,008.99 155.25
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 80 BLK 727 1,097.96 151.00
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 79 BLK 650 1,066.00 164.00
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 30 BLK 636 1,014.95 159.50
DUNN & KENNEDY 86 BLK 647 1,023.78 158.00
DUNN & KENNEDY 144 BLK 574 999.84 174.00
DUNN & KENNEDY 44 BLK 501 902.66 180.00
MURPHY, JEROME & TERRY 71 BLK 723 1,102.62 152.50
MURPHY, JEROME & TERRY 156 BLK 646 1,051.93 162.75
RAMM ANGUS RANCH/ROSE, JUSTIN, & MEGAN RAMM 80 BLK 748 1,107.13 148.00
RAMM ANGUS RANCH/ROSE, JUSTIN, & MEGAN RAMM 90 BLK 659 1,043.57 158.25
RAMM ANGUS RANCH/ROSE, JUSTIN, & MEGAN RAMM 16 BLK 579 958.87 165.50
BAUMEISTER, LARRY & LYLE 33 BLK 688 1,012.74 147.00
BAUMEISTER, LARRY & LYLE 62 BLK 606 970.32 160.00
BAUMEISTER, LARRY & LYLE 25 BLK 502 941.63 187.50
KNOX, PAUL, STACEY, & JEFF 72 BLK 662 1,059.44 160.00
KNOX, PAUL, STACEY, & JEFF 35 BLK 724 1,078.01 148.75
KNOX, PAUL, STACEY, & JEFF 16 BLK 550 919.54 167.00
MAURER, JAKE & JACOB 76 BLK 646 1,040.57 161.00
MAURER, JAKE & JACOB 65 BLK 724 1,073.56 148.25
MAURER, JAKE & JACOB 15 BLK 530 930.74 175.50
MUNDORF, JOE & KATIE 85 RED 591 973.07 164.50
MUNDORF, JOE & KATIE 78 RED 637 959.92 150.50
JOHNSON & WHERLEY 78 BLK 697 1,046.35 150.00
JOHNSON & WHERLEY 36 BLK 758 1,110.96 146.50
JOHNSON & WHERLEY 16 BLK 648 966.64 149.00
JOHNSON & WHERLEY 13 RED 713 1,026.83 144.00
JOHNSON, PAUL 37 BLK 647 955.76 147.50
STEC, JO 23 BLK 704 1,039.23 147.50
STEC, JO 22 BLK 586 971.18 165.50
PAULSON, DONN 11 BLK 680 1,018.30 149.75
BARSTOW, NERI 16 BLK 773 1,075.08 139.00

Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 20, 2021

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BLAKE, KOLBY 16 BLK 504 778.48 154.25
BAKER, DON & JEANINE 15 BLK 563 831.41 147.50
GESIRIECH RANCH/ALEX SHOOK 40 BLK 641 938.56 146.25
GESIRIECH RANCH/ALEX SHOOK 41 BLK 578 867.99 150.00
GESIRIECH RANCH/ALEX SHOOK 22 BLK 512 826.41 161.25
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 95 BLK/BWF 534 851.98 159.50
LEMMER, BARRY 41 BLK/BWF 548 838.51 153.00
LEMMER, BARRY 10 BLK/BWF 600 846.71 141.00
STEC, ROGER 35 BLK 573 876.35 152.75
STEC, ROGER 14 BLK 494 840.29 170.00
CRUMLY, RYAN & JACOB 84 BLK 644 935.57 145.25
CRUMLY, RYAN & JACOB 25 BLK 702 978.37 139.25
CRUMLY, RYAN & JACOB 11 BLK 694 930.08 134.00
CRUMLY, RYAN & JACOB 16 BLK 550 820.90 149.00
CAHOY, ROB & MIKE 83 BLK 636 914.28 143.75
CAHOY, ROB & MIKE 30 BLK 703 944.00 134.25
COX CATTLE CO 85 BLK 645 952.42 147.50
COX CATTLE CO 100 BLK 573 891.09 155.50
COX CATTLE CO 28 BLK 571 849.10 148.50
COX CATTLE CO 37 BLK 498 836.26 167.75
KELLER, JIM & EDITH/ALEX SHOOK/CASEY NORTON 72 BLK 656 965.20 147.00
KELLER, JIM & EDITH/ALEX SHOOK/CASEY NORTON 26 BWF 650 1,011.95 155.50
KELLER, JIM & EDITH/ALEX SHOOK/CASEY NORTON 92 BLK/BWF 568 877.63 154.50
KELLER, JIM & EDITH/ALEX SHOOK/CASEY NORTON 12 BLK 510 795.60 156.00
LUTHER, CURT & KAREN 56 BLK 621 893.82 143.75
LUTHER, CURT & KAREN 26 BLK 528 840.25 159.00
HOCKENBARY & QUALLEY 22 BLK 456 753.75 165.00
ARMENTA, LORENZO 39 BLK 589 763.55 129.50
ARMENTA, LORENZO 12 BLK 529 732.90 138.50
HEIFER CALF BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DAILEY, JEREMIAH 22 BLK 631 882.65 139.75
PAULSON, DONN 80 BLK 774 1,153.82 149.00
PAULSON, DONN 20 BLK 683 977.76 143.00
MAURER, JAKE & JACOB 32 BLK 686 1,008.79 147.00
MAURER, JAKE & JACOB 64 BLK 610 940.60 154.00
MAURER, JAKE & JACOB 20 BLK 506 829.39 163.75
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BAKER, DON & JEANINE 10 BLK 590 985.30 167.00
KARTAK, LYNN & BEN 89 BLK 626 1,014.14 162.00
CHURCHILL RANCH 81 BLK 637 1,019.39 159.85
CHURCHILL RANCH 86 BLK 562 982.56 174.75
CHURCHILL RANCH 20 BLK 436 850.69 195.00
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 75 BLK/BWF 764 1,069.97 140.00
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 84 BLK/BWF 707 1,032.25 146.00
LEMMER, BARRY 56 BLK/BWF 578 983.72 170.00
LEMMER, BARRY 38 BLK/BWF 679 1,019.01 150.00
LEMMER, BARRY 13 BLK/BWF 483 909.63 188.00
STEC, ROGER 38 BLK 671 1,000.06 149.00
STEC, ROGER 45 BLK 571 971.83 170.00
CRUMLY, RYAN & JACOB 64 BLK 791 1,086.10 137.25
CRUMLY, RYAN & JACOB 31 BLK 799 1,080.69 135.25
CRUMLY, RYAN & JACOB 81 BLK 697 999.83 143.25
CRUMLY, RYAN & JACOB 24 BLK 580 917.39 158.00
CAHOY, ROB & MIKE 89 BLK 729 1,028.82 141.00
CAHOY, ROB & MIKE 84 BLK 664 954.65 143.75
HOLLENBECK, CRAIG 10 BLK 596 962.54 161.50
HOCKENBARY & QUALLEY 18 BLK 476 891.89 187.00
ARMENTA, LORENZO 20 BLK 612 832.66 136.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
RUZEK, JEREMY & TRISHA 13 BLK 720 928.80 129.00

Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 13, 2021

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
GANSER, LUKE 24 BLK 448 740.78 165.00
GANSER, LUKE 10 BLK 399 652.37 163.50
BOWEN, JW & BECKY 27 BLK 445 760.30 170.50
BOWEN, JW & BECKY 20 BLK 534 844.51 158.00
BOWEN, JW & BECKY 15 BLK 399 679.43 170.00
MORTON, TED & TIM KUMMER 41 BLK 592 887.36 149.75
MORTON, TED & TIM KUMMER 33 BLK 514 830.26 161.50
MORTON, TED & TIM KUMMER 11 BLK 363 602.88 166.00
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 28 BLK 509 841.30 165.25
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 10 BLK 440 767.80 174.50
EGLE, NORM & LINDA 19 BLK 601 877.18 145.75
EGLE, NORM & LINDA 12 BLK 526 845.30 160.50
DRUEKE, DAN & KATHY 41 BLK 660 925.65 140.25
DRUEKE, DAN & KATHY 15 BLK 588 879.56 149.50
TWO RIVERS RANCH 80 RED 479 777.30 162.00
TWO RIVERS RANCH 21 CHARX 540 820.80 152.00
TWO RIVERS RANCH 17 RED 416 690.85 166.00
ROCKING OZ RANCH 84 CHAR 604 945.03 156.25
BURDICK, BENNY 11 BLK 640 854.40 133.50
BURDICK, BENNY 18 BLK 563 809.18 143.50
WELLS, TIM 52 BLK 721 1,002.94 139.00
WELLS, TIM 32 BLK 679 923.74 136.00
WELLS, TIM 15 BLK 629 874.31 139.00
SLAYMAKER, JIM, BARB, KIP, SHAUNA 54 BWF 661 1,038.38 157.00
SLAYMAKER, JIM, BARB, KIP, SHAUNA 89 BLK/BWF 595 913.84 153.50
SLAYMAKER, JIM, BARB, KIP, SHAUNA 15 RED 666 898.33 134.75
SLAYMAKER, JIM, BARB, KIP, SHAUNA 22 BLK/BWF 525 852.92 162.25
DUBS, TROY 83 BLK 703 1,066.25 151.50
DUBS, TROY 74 BLK 626 915.94 146.25
DUBS, TROY 20 BLK 545 869.28 159.50
ANDERSON, TRAVIS & ANGELA 52 BLK/BWF 536 884.81 165.00
CLAPPER, DAN 11 BLK 678 956.24 141.00
KLASSEN, ZACH 11 BLK/BWF 540 832.30 154.00
KLASSEN, ZACH 19 BLK/BWF 445 739.14 166.00
HEIFER CALF BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
FISCHER & SONS 104 BLK 722 1,149.54 159.00
FISCHER & SONS 110 BLK 634 1,033.79 163.00
FISCHER & SONS 39 BLK 562 897.09 159.50
SLAYMAKER, JIM, BARB, KIP, SHAUNA 70 BLK 670 942.35 140.50
ANDERSON, TRAVIS & ANGELA 32 BLK 617 1,000.10 162.00
ANDERSON, TRAVIS & ANGELA 33 BLK 625 1,038.51 166.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BOWEN, JW & BECKY 39 BLK 471 898.53 190.50
BOWEN, JW & BECKY 16 BLK 570 930.63 163.00
BOWEN, JW & BECKY 18 BLK 405 782.72 193.00
MORTON, TED & TIM KUMMER 22 BLK 474 907.88 191.50
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 31 BLK 588 997.04 169.50
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 33 BLK 525 987.85 188.00
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 11 BLK 455 847.99 186.00
EGLE, NORM & LINDA 20 BLK 693 1,011.78 146.00
EGLE, NORM & LINDA 15 BLK 618 992.43 160.50
LARSON, TIM & BROOKE 31 BLK 742 1,066.07 143.50
LARSON, TIM & BROOKE 19 BLK 658 987.24 150.00
DRUEKE, DAN & KATHY 26 BLK 650 975.58 150.00
BOETTCHER, JIM & SCOTT 76 RED 754 1,041.72 138.00
BOETTCHER, JIM & SCOTT 94 RED 669 964.11 144.00
BOETTCHER, JIM & SCOTT 41 RED 576 914.47 158.50
AMMON, NEIL & MARY 88 RED 659 969.53 147.00
TWO RIVERS RANCH 105 RED 503 908.77 180.50
TWO RIVERS RANCH 60 RED 456 853.66 187.00
TWO RIVERS RANCH 34 CHARX 571 939.59 164.50
BURDICK, BENNY 26 BLK 650 937.38 144.00
KICKEN RANCH 55 BLK 627 978.69 156.00
KICKEN RANCH 30 BLK 682 1,020.34 149.50
KICKEN RANCH 10 BLK 529 922.65 174.25
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 65 BLK 537 924.43 172.00
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 15 BLK 660 1,003.71 152.00
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 15 BLK 478 884.92 185.00
SCHUMACHER FAMILY 74 BLK 665 997.25 149.75
SCHUMACHER FAMILY 93 BLK 581 1,018.01 175.00
SCHUMACHER FAMILY 11 BLK 532 923.49 173.50
COX CATTLE CO 79 BLK 655 996.66 152.00
COX CATTLE CO 100 BLK 573 1,007.84 175.75
COX CATTLE CO 36 BLK 510 936.10 183.25
COZAD, JEEP & LYNNE 78 BLK 743 1,067.33 143.50
COZAD, JEEP & LYNNE 111 BLK 657 985.68 150.00
COZAD, JEEP & LYNNE 18 BLK 608 991.13 163.00
BEEL BROTHERS 82 BLK 718 1,070.98 149.00
BEEL BROTHERS 177 BLK 640 1,047.32 163.50
WELLS, TIM 66 BLK 800 1,102.83 137.75
WELLS, TIM 50 BLK 728 1,012.34 139.00
DUBS, TROY 23 BLK 571 942.65 165.00
KLASSEN, ZACH 14 BLK/BWF 553 890.68 161.00
CARPENTER, ALLAN & JEFFREY 17 HERF 400 760.00 190.00
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
OSBURN, DAN & MURLENE 25 BLK 859 1,091.95 127.00
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
OSBURN, DAN & MURLENE 10 BLK 691 898.95 130.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
OSBURN, DAN & MURLENE 15 BLK 651 928.63 142.50
OSBURN, DAN & MURLENE 10 BLK 775 1,012.03 130.50

Special Bred Cow & Bred Heifer Auction – Saturday, January 9, 2021

BRED COW BROKEN MOUTH
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
PASS RANCH 17 BLK 1419 1,010.00
BOSKA, LARRY & DONITA 11 BLK 1690 1,025.00
BOW & ARROW RANCH 47 BLK 1345 925.00
RAVEN CATTLE CO 24 BLK 1378 850.00
RAVEN CATTLE CO 12 BLK 1232 750.00
WELKE, RYAN & ANGIE 29 BLK 1341 900.00
BRED COW SHORT SOLID
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
RITCHIE, BERNARD & CHERYL 54 BLK 1478 1,275.00
RITCHIE, BERNARD & CHERYL 18 BLK 1322 1,310.00
RITCHIE, BERNARD & CHERYL 16 BLK 1322 1,225.00
PASS RANCH 25 BLK 1428 1,200.00
BOW & ARROW RANCH 28 BLK 1400 1,050.00
RAVEN CATTLE CO 19 BLK 1419 1,100.00
WELKE, RYAN & ANGIE 17 BLK 1409 1,100.00
WELKE, RYAN & ANGIE 10 BLK 1245 635.00
GARWOOD, ROSS 13 BLK 1213 775.00
BRED COW SLDM
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
RITCHIE, BERNARD & CHERYL 16 BLK 1398 1,250.00
PINNEY, JIM 14 BLK 1307 850.00
BRED HEIFER
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
CLAPPER, DAN 10 BLK 1145 1,925.00
CLAPPER, DAN 22 BLK 1121 1,850.00
CLAPPER, DAN 16 BLK 1150 1,725.00
HEYDEN BROTHERS 12 BLK 1062 1,885.00
HEYDEN BROTHERS 11 BLK 1115 1,850.00
HEYDEN BROTHERS 22 BLK 1074 1,750.00
HOLLENBECK, CHASE & MELISSA 10 BLK 1051 1,750.00
HOLLENBECK, CHASE & MELISSA 21 BLK 1051 1,700.00
HOLLENBECK, CHASE & MELISSA 31 BLK 1025 1,610.00
BRED HEIFER YNG
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
ARROWSMITH RED ANGUS 30 RED 1264 1,650.00
PAIR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
ARROWSMITH RED ANGUS 13 RED 1478 1,675.00